Účetnictví s výpočetní technikou - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
PREZENČNÍ / ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Zajímá Vás účetní problematika? Rádi byste jí porozuměli a pořádně ji dostali do „krve“? Pak je pro Vás náš kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky jako stvořený. V tomto kurzu si osvojíte kompletně celou oblast účetnictví, od naprostých základů až po složité účetní případy a operace, které se účtují jen při skončení roku v rámci účetní uzávěrky. A že Vám připadá účetnictví složité a záludné? Nemusíte se bát, uděláme maximum pro to, abyste vše pochopili a po skončení kurzu byli připraveni do praxe. Nevěříte, že to jde? Mnoho našich absolventů mělo při zahájení kurzu možná stejné obavy jako Vy a dnes účtují ve firmách nebo se pustili do vlastního úspěšného podnikání – i Vás může čekat podobně příjemná budoucnost. Navíc se naučíte ovládat velmi známý a používaný účetní software Pohoda, a díky práci s reálnými účetními doklady a dokumenty Vás opravdu v maximální míře připravíme do reálné praxe. Našim cílem je, abyste po absolvování kurzu byli připraveni nejen teoreticky, ale především prakticky.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a účetní knihy.

2. Rozvaha, rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtu, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů.

3. Zásoby – charakteristika a členění zásob, způsoby účtování zásob, pořízení zásob v tuzemsku a zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky.

4. Dlouhodobý majetek – členění a oceňování dlouhodobého majetku, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku.

5. Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry.

6. Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizích měnách, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, účtování daní a dotací, tvorba opravných položek k pohledávkám.

7. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání, tvorba a úpravy základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků.

8. Náklady a výnosy – charakteristika jednotlivých nákladových a výnosových účtů, časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování leasingu.

9. Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjišťování hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účtů, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a k DPH.

10. Vedení účetnictví v účetním programu Pohoda – založení a základní nastavení nové firmy, účtování přijatých a vydaných faktur, účtování pokladních dokladů a bankovních pohybů, výpočet a účtování mezd, evidence skladových položek a dlouhodobého majetku, provedení účetní uzávěrky, sestavení přiznání k DPH a podkladů pro přiznání k dani z příjmů.

V kurzu jsme pro Vás připravili:

  • Učebnici
  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou
  • Sbírku příkladů zpracovanou naší firmou
  • Daňová přiznání k dani z příjmů a k DPH
  • Sešit, propisku, tužku
  • Balík účetních dokladů pro účtování v programu Pohoda
  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení

Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list), vlastní notebook a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 4,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

OnLine kurz:

Kurz můžete také absolvovat OnLine s využitím aplikace MS Teams – ušetříte tak čas a finance vynaložené na cestu, studijní materiály ke kurzu Vám pošleme předem poštou.
Jedná se o živý přenos, kdy lze lektorovi pokládat dotazy či diskutovat. Kurz lze sledovat v počítači, tabletu či mobilním telefonu s internetovým připojením. Ke spuštění není nutné stahovat žádný software, ke kurzu se připojíte po kliknutí na odkaz, který Vám předem pošleme emailem.
Pokud nemáte s OnLine vzděláváním zkušenosti, nabízíme Vám 1-2 dny před konáním kurzu možnost si aplikaci vyzkoušet a ukázat Vám její funkcionality. V případě zájmu o tuto službu to prosím uveďte v objednávce kurzu do pole Poznámka, a to včetně dne a času, kdy byste si chtěli aplikaci vyzkoušet.

Termíny:

Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.
Termín kurzu: 12. 10. 2024 - 05. 01. 2025
Čas: 07:30 - 13:00
Dny výuky: So, Ne - jen LICHÉ víkendy
Místo konání: Příbram
11 000 Kč
Přidat
Termín kurzu: 12. 10. 2024 - 05. 01. 2025
Čas: 07:30 - 13:00
Dny výuky: So, Ne - jen LICHÉ víkendy
Místo konání: OnLine
11 000 Kč
Přidat
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah