Jak účtovat snadno a rychle - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
ONLINE KURZ JAK ÚČTOVAT SNADNO A RYCHLE

Potřebujete se rychle a efektivně naučit vést účetnictví, seznámit se s jeho principy a zjistit, jak účtovat většinu účetních případů, které v praxi nastávají? Pak je náš online kurz pro Vás trefou do černého. Kurz je navíc rozšířen o zpracování účetní uzávěrky a vyhotovení potřebných výkazů a přiznání, seznámíte se tedy s kompletní účetní agendou od A až do Z.

Kurz obsahuje:

1. Úvod do účetnictví

- Podstata a význam účetnictví
- Účetní období
- Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
- Rozvaha
- Rozpis rozvahových položek do účtů
- Rozvahové a výsledkové účty
- Zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů

2. Účtování běžných účetních operací

- Zásoby – charakteristika, oceňování, způsoby účtování, pořízení ze zahraničí
- Dlouhodobý majetek – členění, účtování při pořízení a vyřazení, odpisování
- Pokladna, bankovní účty, ceniny
- Pohledávky a závazky z obchodního styku, výpočet a účtování mezd
- Náklady a výnosy

3. Účetní uzávěrka, sestavení účetních výkazů a Přiznání k dani z příjmů

- Uzávěrkové operace
- Zjištění hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně z příjmů
- Výpočet daně z příjmů
- Uzavírání účetních knih
- Sestavení účetních výkazů a přiznání k dani z příjmů

V kurzu jsme pro Vás připravili:

Studijní materiál včetně příkladů a tiskopisů zpracovaný naší firmou.
 
Reálné doklady k zaúčtování.

Způsob ukončení:

Po skončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu

OnLine kurz:

Kurz můžete také absolvovat OnLine s využitím aplikace MS Teams – ušetříte tak čas a finance vynaložené na cestu, studijní materiály ke kurzu Vám pošleme předem poštou.

 
Jedná se o živý přenos, kdy lze lektorovi pokládat dotazy či diskutovat. Kurz lze sledovat v počítači, tabletu či mobilním telefonu s internetovým připojením. Ke spuštění není nutné stahovat žádný software, ke kurzu se připojíte po kliknutí na odkaz, který Vám předem pošleme emailem.

 
Pokud nemáte s OnLine vzděláváním zkušenosti, nabízíme Vám 1-2 dny před konáním kurzu možnost si aplikaci vyzkoušet a ukázat Vám její funkcionality. V případě zájmu o tuto službu to prosím uveďte v objednávce kurzu do pole Poznámka, a to včetně dne a času, kdy byste si chtěli aplikaci vyzkoušet.

Termíny:

Termín kurzu: 01. 11. 2024 - 03. 11. 2024 VÍKENDOVÝ
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: OnLine
5 500 Kč
Přidat
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah