Personalistika a mzdové účetnictví - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
ONLINE KURZ PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
(VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023/2024)

Chceme Vás pozvat na náš kurz Personalistika a mzdové účetnictví, jež ocení jak začátečníci, tak i zkušenější matadoři, kteří si potřebují osvojit či prohloubit znalosti pracovněprávní problematiky. Kurz je navíc rozšířen o problematiku Ročního zúčtování daně. Kurz obsahuje veškeré změny Zákoníku práce jež nabývají účinnosti na podzim letošního roku i od roku 2024.

Kurz obsahuje:

 1.   Pracovně-právní problematika:

  • 1.1. Pracovní poměr
 
a. Vznik pracovního poměru
b. Účastníci pracovního poměru
c. Pracovní smlouva, jmenování
d. Pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou
e. Zkušební doba
f. Skončení pracovního poměru – jednotlivé formy
g. Odstupné
h. Doručování písemností
              
  • 1.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 
a. Dohoda o pracovní činnosti
b. Dohoda o provedení práce

  • 1.3. Pracovní doba

a. Délka pracovní doby
b. Druhy pracovních dob
c. Přestávky v práci
d. Práce přesčas
e. Noční práce
          
  • 1.4. Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání fyzických osob
 
a. Postup před vznikem pracovního poměru
b. Postup při vzniku pracovního poměru
c. Postup při trvání pracovního poměru
d. Postup po skončení roku
e. Postup při ukončení pracovního poměru
        
  • 1.5. Dovolená
 
a. Druhy dovolené
b. Výměra dovolené
c. Čerpání dovolené
d. Krácení dovolené
e. Náhrada mzdy za dovolenou
        
  • 1.6. Překážky v práci
 
a. Na straně zaměstnance    
b. Na straně zaměstnavatele
  
  • 1.7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  
2.    Mzda a odměňování

  • 2.1. Mzda
 
a. Minimální mzda
b. Zaručená mzda
c. Naturální mzda
d. Příplatky ke mzdě
e. Odměna za pracovní pohotovost
        
  • 2.2. Plat
 
a. Stanovení výše platu
b. Příplatky a odměny k platu
  
  • 2.3. Průměrný výdělek

  • 2.4. Výpočet mzdy (platu)

  • 2.5. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti (karanténě)
 
  • 2.6. Srážky ze mzdy (platu)
 
a. Druhy srážek
b. Okruh příjmů podléhající srážkám
c. Postup při provádění srážek

3.   Zdravotní a sociální pojištění         

  • 3.1. Zdravotní pojištění
 
a. Účastníci veřejného zdravotního pojištění
b. Volba zdravotní pojišťovny
c. Plátci pojistného
d. Vyměřovací základ, doplatky do minimálního vyměřovacího základu
e. Sazby pojistného
f.  Rozhodné období
g. Povinnosti zaměstnavatelů ke zdravotním pojišťovnám

  • 3.2. Pojistné na sociální zabezpečení
 
a. Plátci pojistného
b. Vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ
c. Sazby pojistného
d. Rozhodné období
e. Povinnosti zaměstnavatelů ke Správě sociálního zabezpečení

  • 3.3.  Nemocenské pojištění
 
a. Účastníci nemocenského pojištění
b. Vznik nároku na nemocenské dávky
c. Výpočet nemocenských dávek
d. Druhy nemocenských dávek
e. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

  • 3.4.  Důchodové pojištění
 
a. Vznik nároku na starobní důchod
b. Evidenční listy důchodového pojištění

4.   Daň z příjmů ze závislé činnosti, Roční zúčtování daně

  • 4.1. Daň z příjmů fyzických osob
 
a. Plátce a poplatník daně   
b. Předmět daně

  • 4.2.  Daň z příjmů ze závislé činnosti
 
a. Příjmy ze závislé činnosti
b. Příjmy, které nejsou předmětem daně
c. Příjmy osvobozené od daně
d. Zálohová a srážková daň
e. Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů
f. Slevy na dani, daňová zvýhodnění

  • 4.3. Roční zúčtování daně prováděné zaměstnavatelem
 
a. Nárok zaměstnanců na zpracování ročního zúčtování daně zaměstnavatelem
b. Žádost o roční zúčtování daně
c. Zpracování ročního zúčtování daně
    
  • 4.4.  Nová sazba daně z příjmů 23 %

V kurzu jsme pro Vás připravili:

Studijní materiál včetně příkladů a tiskopisů zpracovaný naší firmou

Způsob ukončení:

Po skončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu

OnLine kurz:

Kurz můžete také absolvovat OnLine s využitím aplikace MS Teams – ušetříte tak čas a finance vynaložené na cestu, studijní materiály ke kurzu Vám pošleme předem poštou.

Jedná se o živý přenos, kdy lze lektorovi pokládat dotazy či diskutovat. Kurz lze sledovat v počítači, tabletu či mobilním telefonu s internetovým připojením. Ke spuštění není nutné stahovat žádný software, ke kurzu se připojíte po kliknutí na odkaz, který Vám předem pošleme emailem.

Pokud nemáte s OnLine vzděláváním zkušenosti, nabízíme Vám 1-2 dny před konáním kurzu možnost si aplikaci vyzkoušet a ukázat Vám její funkcionality. V případě zájmu o tuto službu to prosím uveďte v objednávce kurzu do pole Poznámka, a to včetně dne a času, kdy byste si chtěli aplikaci vyzkoušet.

Termíny:

Termín kurzu: 20. 09. 2024 - 22. 09. 2024 - VÍKENDOVÝ
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: OnLine
5 500 Kč
Přidat
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah