I - Účetnictví s řízenou praxí - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
INTERNETOVÝ KURZ ÚČETNICTVÍ S ŘÍZENOU PRAXÍ

Zajímá Vás účetní problematika? Rádi byste jí porozuměli a pořádně ji dostali do „krve“, ale jste omezeni nedostatkem času či nemožností dojíždět pravidelně na prezenční kurz? Pak je pro Vás náš internetový kurz Účetnictví s řízenou praxí jako stvořený. V tomto kurzu se seznámíte kompletně s celou oblastí účetnictví, od naprostých základů až po složité účetní případy a operace, které se účtují jen při skončení roku v rámci účetní uzávěrky. A že Vám připadá účetnictví složité a záludné? Nemusíte se bát, uděláme maximum pro to, abyste vše pochopili a po skončení kurzu byli připraveni do praxe. Nevěříte, že to jde? Mnoho našich absolventů mělo při zahájení kurzu možná stejné obavy jako Vy a dnes účtují ve firmách nebo se pustili do vlastního úspěšného podnikání i Vás může čekat podobně příjemná budoucnost.

Navíc se naučíte zpracovávat účetnictví v rozšířeném účetním programu Pohoda a to na reálných účetních dokladech, našim cílem je, maximálně Vás připravit do účetní praxe, a to vše v pohodlí Vašeho domova.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a účetní knihy.

2. Rozvaha, rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtu, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů.

3. Zásoby – charakteristika a členění zásob, způsoby účtování zásob, pořízení zásob v tuzemsku a zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky.

4. Dlouhodobý majetek – členění a oceňování dlouhodobého majetku, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku.

5. Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry.

6. Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizích měnách, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, účtování daní a dotací, tvorba opravných položek k pohledávkám.

7. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání, tvorba a úpravy základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků.

8. Náklady a výnosy – charakteristika jednotlivých nákladových a výnosových účtů, časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování leasingu.

9. Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjišťování hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účtů, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a k DPH.

10. Vedení účetnictví v účetním programu Pohoda – založení a základní nastavení nové firmy, účtování přijatých a vydaných faktur, účtování pokladních dokladů a bankovních pohybů, výpočet a účtování mezd, evidence skladových položek a dlouhodobého majetku, provedení účetní uzávěrky, sestavení přiznání k DPH a podkladů pro přiznání k dani z příjmů.

V ceně kurzu jsou pro Vás připraveny také následující materiály:

 • Studijní materiál zpracovaný naší firmou
 • Příklady zpracované naší firmou
 • Daňová přiznání k dani z příjmů a k DPH
 • Balík účetních dokladů pro zpracování účetnictví v programu Pohoda

Vstupní předpoklady:

Pro studium nepotřebujete žádné vstupní předpoklady, jen počítač s internetovým připojením a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 4,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Základní cena kurzu:
UCIRP: Internetový kurz Účetnictví s řízenou praxí
5 000 Kč
Přidat

Průběh kurzu:

 • K zahájení obdržíte přihlášku ke kurzu. Následně Vám poštou zašleme teoretické studijní materiály včetně přístupových údajů do klientské sekce a kontakt na lektora, který o Vás bude po dobu celého kurzu pečovat.

 • Přístup do klientské sekce je po dobu 12ti měsíců od aktivace přístupu.

 • O prodloužení přístupu je možno požádat pouze jednou a to minimálně 14 dní před vypršením platnosti přístupových práv. Prodloužení je zpoplatněno částkou ve výši 1/12 ceny původního kurzu za každý požadovaný měsíc prodloužení.

 • Veškerá komunikace mezi Vámi a lektorem probíhá prostřednictvím internetu.

 • V klientské sekci naleznete veškeré podklady pro procvičování jednotlivých témat kurzu včetně řešení.

 • Kdykoli v průběhu kurzu můžete požádat lektora o dovysvětlení studované problematiky.

 • Objednání termínu závěrečného testu realizujete v klientské sekci.

 • Závěrečný test probíhá prostřednictvím internetu podle instrukcí, které naleznete v klientské sekci.

 • Po úspěšném zvládnutí testu Vám Osvědčení o absolvování kurzu posíláme doporučeně poštou.

Výhody našeho internetového kurzu:

 • Vzdělávání po internetu je pro Vás velmi příjemné, moderní a finančně nenáročné. Studujete podle svých časových možností v pohodlí domova či kanceláře.

 • Internetové kurzy mají stejnou obsahovou náplň jako kurzy prezenční.

 • Studijní materiály jsou efektivně zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro každého, navíc obsahují informace vycházející z praxe.

 • Po celou dobu trvání kurzu je Vám poskytována emailová podpora ze strany lektora.

 • Můžete se spolehnout na bezplatnou informační podporu z naší strany i po skončení kurzu, chceme Vám tímto pomoci při startu Vaší kariéry.
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah