I - Daňová evidence s řízenou praxí - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
INTERNETOVÝ KURZ DAŇOVÉ EVIDENCE S ŘÍZENOU PRAXÍ

Už jste jistě slyšeli o tom, že podnikatelé vedou evidenci pro účely správného zjištění své daňové povinnosti. A zajímala by Vás tato problematika blíže? Trápí Vás ale myšlenka, že díky nedostatku času nebo velké vzdálenosti se nemůžete s touto oblastí seznamovat prezenčně? Máme pro Vás ideální řešení v podobě internetového kurzu Daňové evidence s řízenou praxí, ve kterém zjistíte, jak správně a v souladu s předpisy zjistit základ daně z podnikatelských aktivit. Díky získání těchto znalostí můžete následně radit i Vašim známým nebo se vrhnout na profesionální zpracování daňové evidence podnikatelům.

Navíc se naučíte, vést daňovou evidenci v účetním programu Pohoda, který je v praxi podnikateli velmi často využívaný a díky práci s reálnými doklady a dokumenty Vás tímto maximálně připravíme do reality a to vše v pohodlí Vašeho domova.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Základy daňové evidence jak zahájit podnikání, cíl daňové evidence, členění a oceňování obchodního majetku podnikatele, doklady a knihy v daňové evidenci, inventarizace.

2. Evidence příjmů a výdajů – daňové a nedaňové příjmy a výdaje, průběžné položky.

3. Evidence pohledávek a závazků – druhy pohledávek a závazků, evidence pohledávek a závazků, vzájemné zápočty.

4. Evidence DPH – princip fungování daně z přidané hodnoty, plátci DPH, výpočet a evidence DPH, sestavení daňového přiznání.

5. Evidence dlouhodobého majetku, zásob, mezd a jízd – členění, odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku, evidence zásob, výpočet a evidence mezd, evidence jízd.

6. Sestavení přiznání k dani z příjmů podnikatele – zjištění základu daně, uplatnění nezdanitelných položek a slev na dani, výpočet daně, sestavení daňového přiznání.

7. Sestavení přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu – výpočet sociálního a zdravotního pojištění podnikatele, sestavení Přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

8. Vedení daňové evidence v účetním programu Pohoda – založení nového podnikatele, základní nastavení, evidence přijatých a vydaných faktur, evidence pokladních dokladů a bankovních pohybů, výpočet a evidence mezd, evidence skladových položek a dlouhodobého majetku, provedení závěrky v daňové evidenci, sestavení přiznání k DPH a podkladů pro přiznání k dani z příjmů.

V ceně kurzu jsou pro Vás připraveny také následující materiály:

 • Studijní materiál zpracovaný naší firmou
 • Příklady zpracované naší firmou
 • Balík tiskopisů a přiznání potřebných pro správné vedení daňové evidence

Vstupní předpoklady:

Pro studium nepotřebujete žádné vstupní předpoklady, jen počítač s internetovým připojením a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 1,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Základní cena kurzu:
DEIRP: Internetový kurz Daňová evidence s řízenou praxí
3 400 Kč
Přidat

Průběh kurzu:

  • K zahájení obdržíte přihlášku ke kurzu. Následně Vám poštou zašleme teoretické studijní materiály včetně přístupových údajů do klientské sekce a kontakt na lektora, který o Vás bude po dobu celého kurzu pečovat.

  • Přístup do klientské sekce je po dobu 12ti měsíců od aktivace přístupu.

  • O prodloužení přístupu je možno požádat pouze jednou a to minimálně 14 dní před vypršením platnosti přístupových práv. Prodloužení je zpoplatněno částkou ve výši 1/12 ceny původního kurzu za každý požadovaný měsíc prodloužení.

  • Veškerá komunikace mezi Vámi a lektorem probíhá prostřednictvím internetu.

  • V klientské sekci naleznete veškeré podklady pro procvičování jednotlivých témat kurzu včetně řešení.

  • Kdykoli v průběhu kurzu můžete požádat lektora o dovysvětlení studované problematiky.

  • Objednání termínu závěrečného testu realizujete v klientské sekci.

  • Závěrečný test probíhá prostřednictvím internetu podle instrukcí, které naleznete v klientské sekci.

  • Po úspěšném zvládnutí testu Vám Osvědčení o absolvování kurzu posíláme doporučeně poštou.

  Výhody internetového kurzu:

  • Vzdělávání po internetu je pro Vás velmi příjemné, moderní a finančně nenáročné. Studujete podle svých časových možností v pohodlí domova či kanceláře.

  • Internetové kurzy mají stejnou obsahovou náplň jako kurzy prezenční.

  • Studijní materiály jsou efektivně zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro každého, navíc obsahují informace vycházející z praxe.

  • Po celou dobu trvání kurzu je Vám poskytována emailová podpora ze strany lektora.

  • Můžete se spolehnout na bezplatnou informační podporu z naší strany i po skončení kurzu, chceme Vám tímto pomoci při startu Vaší kariéry.
  Připravíme Vás do praxe
  .RAMI Accounting s.r.o.
  Na Zvoničce 1014/32
  140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

  +420 728 781 041

  2info@ramiaccounting.cz


  (Adipiscing)
  Návrat na obsah