I - Daňový specialista - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
INTERNETOVÝ KURZ DAŇOVÝ SPECIALISTA

Zajímáte se o oblast daní, ale pořád váháte, zda se do ní pustit či nikoli? Navíc Vás trápí skutečnost, že díky nedostatku času a přemíře práce nemůžete daně poznávat prezenční formou? Pak je pro Vás náš internetový kurz Daňový specialista tou správnou trefou do černého. V kurzu se seznámíte s celou širokou škálou našich daní, zjistíte kdy, proč a kolik na daních zaplatit. Kurz je také vhodný jako skvělá příprava na zkoušku Daňového poradce a určitě si uvědomujete, že Vám nabyté daňové znalosti mohou rozšířit možnosti dalšího profesního uplatnění. Tak neváhejte.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Daňová soustava ČR – systém daní v České republice, základní daňové pojmy a principy.

2. Daň z příjmů fyzických osob – osvobozené příjmy, oblasti zdanění a stanovení dílčích základů daně, sestavení přiznání k dani a přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.

3. Daň z příjmů právnických osob – osvobozené příjmy, stanovení hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, daňové a nedaňové náklady a výnosy, daňové odpisy dlouhodobého majetku, sestavení přiznání k dani.

4. Daň z přidané hodnoty – daňové subjekty, sazby a výpočet daně, přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění, osvobozená plnění, sestavení přiznání k dani a dalších hlášení.

5. Daň silniční – osvobozené položky, stanovení základu daně a výpočet daně, sestavení přiznání.

6. Daň z nemovitých věcí, daně spotřební – principy fungování těchto daní, sestavení přiznání k dani z nemovitých věcí.

V ceně kurzu jsou pro Vás připraveny také následující materiály:

 • Studijní materiál zpracovaný naší firmou
 • Příklady zpracované naší firmou
 • Balík tiskopisů a přiznání potřebných pro práci správného daňového specialisty

Vstupní předpoklady:

Pro studium nepotřebujete žádné vstupní předpoklady, jen počítač s internetovým připojením a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 4 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Základní cena kurzu:
DSI: Internetový kurz Daňový specialista
5 000 Kč
Přidat

Průběh kurzu:

 • K zahájení obdržíte přihlášku ke kurzu. Následně Vám poštou zašleme teoretické studijní materiály včetně přístupových údajů do klientské sekce a kontakt na lektora, který o Vás bude po dobu celého kurzu pečovat.

 • Přístup do klientské sekce je po dobu 12ti měsíců od aktivace přístupu.

 • O prodloužení přístupu je možno požádat pouze jednou a to minimálně 14 dní před vypršením platnosti přístupových práv. Prodloužení je zpoplatněno částkou ve výši 1/12 ceny původního kurzu za každý požadovaný měsíc prodloužení.

 • Veškerá komunikace mezi Vámi a lektorem probíhá prostřednictvím internetu.

 • V klientské sekci naleznete veškeré podklady pro procvičování jednotlivých témat kurzu včetně řešení.

 • Kdykoli v průběhu kurzu můžete požádat lektora o dovysvětlení studované problematiky.

 • Objednání termínu závěrečného testu realizujete v klientské sekci.

 • Závěrečný test probíhá prostřednictvím internetu podle instrukcí, které naleznete v klientské sekci.

 • Po úspěšném zvládnutí testu Vám Osvědčení o absolvování kurzu posíláme doporučeně poštou.

Výhody našeho internetového kurzu:

 • Vzdělávání po internetu je pro Vás velmi příjemné, moderní a finančně nenáročné. Studujete podle svých časových možností v pohodlí domova či kanceláře.

 • Internetové kurzy mají stejnou obsahovou náplň jako kurzy prezenční.

 • Studijní materiály jsou efektivně zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro každého, navíc obsahují informace vycházející z praxe.

 • Po celou dobu trvání kurzu je Vám poskytována emailová podpora ze strany lektora.

 • Můžete se spolehnout na bezplatnou informační podporu z naší strany i po skončení kurzu, chceme Vám tímto pomoci při startu Vaší kariéry.
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah