Daňová evidence - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
PREZENČNÍ KURZ DAŇOVÁ EVIDENCE

Už jste jistě slyšeli o tom, že podnikatelé vedou evidenci pro účely správného zjištění své daňové povinnosti. A zajímala by Vás tato problematika blíže? Pak je právě pro Vás určen kurz Daňová evidence, ve kterém zjistíte, jak správně a v souladu s předpisy zjistit základ daně z podnikatelských aktivit. Díky získání těchto znalostí můžete následně poradit i Vaším známým nebo se vrhnout na profesionální zpracování daňové evidence podnikatelům.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Základy daňové evidence – jak zahájit podnikání, cíl daňové evidence, členění a oceňování obchodního majetku podnikatele, doklady a knihy v daňové evidenci, inventarizace.

2. Evidence příjmů a výdajů – daňové a nedaňové příjmy a výdaje, průběžné položky.

3. Evidence pohledávek a závazků – druhy pohledávek a závazků, evidence pohledávek a závazků, vzájemné zápočty.

4. Evidence DPH – princip fungování daně z přidané hodnoty, plátci DPH, výpočet a evidence DPH, sestavení daňového přiznání.

5. Evidence dlouhodobého majetku, zásob, mezd a jízd – členění, odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku, evidence zásob, výpočet a evidence mezd, evidence jízd.

6. Sestavení přiznání k dani z příjmů podnikatele – zjištění základu daně, uplatnění nezdanitelných položek a slev na dani, výpočet daně, sestavení daňového přiznání.

7. Sestavení přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu – výpočet sociálního a zdravotního pojištění podnikatele, sestavení Přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

V kurzu jsme pro Vás připravili materiály:

  • Učebnici
  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou
  • Sbírku příkladů zpracovanou naší firmou
  • Tiskopisy a přiznání potřebné pro správné vedení daňové evidence
  • Sešit, propisku, tužku
  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení

Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list)

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 1,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny:

Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.
DE00A1801: Kurz Daňová evidence
Termín kurzu: V současnosti nejsou vypsány žádné termíny pro tento kurz, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat
Čas:
Dny výuky:
Místo konání:
3 500 Kč
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah