Mzdové účetnictví s výpočetní technikou - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
PREZENČNÍ KURZ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Zajímáte se o mzdovou problematiku? Nebo si jako většina lidí myslíte, že práce mzdové účetní spočívá jen ve výpočtu mezd? Rádi Vás přesvědčíme o tom, že povinnosti spojené se mzdovou oblastí jsou daleko rozsáhlejší, než se může na první pohled zdát. Mzdová práce je velmi pestrá a díky neustálým změnám zákonů a dalších předpisů dotýkajících se této oblasti, i dosti náročná na to, mít neustále aktuální přehled. S tímto vším Vám rádi pomůžeme a seznámíme v našem kurzu Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky. Po mzdových účetních je na pracovním trhu stále velká poptávka, tak na to nezapomínejte. Navíc se naučíte kompletně zpracovávat mzdy ve velmi známém a používaném účetním softwaru Pohoda.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Pracovněprávní vztahy pracovní poměr, vznik, změna, zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, postup zaměstnavatele při vzniku, trvání a zániku pracovního poměru, dovolená, překážky v práci, povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce, zaměstnávání zdravotně postižených osob, státní politika zaměstnanosti, odpovědnost zaměstnavatele  za pracovní úrazy a nemoci z povolání, státní inspekce práce, odpovědnost za škodu.

2. Mzda a odměňování mzda a plat, příplatky a náhrady mezd, průměrný výdělek, výpočet čisté mzdy, splatnost a výplata mzdy, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě, cestovní náhrady, srážky z mezd.

3. Daň z příjmů ze závislé činnosti plátce a poplatník daně, předmět daně, příjmy osvobozené od daně, formy zdanění, výpočet měsíčních záloh na daň, výpočet roční daňové povinnosti, roční zúčtování daně zaměstnanců.

4. Zdravotní a sociální pojištění účastníci zdravotního pojištění, volba zdravotní pojišťovny, plátci zdravotního pojištění, členění sociálního pojištění, plátci sociálního pojištění, účastníci nemocenského pojištění, výpočet dávek nemocenského pojištění, druhy dávek, povinnosti zaměstnavatele z důchodového pojištění, vznik nároku na starobní důchod, evidenční listy důchodového pojištění.

5. Zpracování mezd v účetním programu Pohoda založení nového zaměstnavatele, provedení základních nastavení modulu Mzdy, založení nového zaměstnance, vytvoření vstupní dokumentace, zadání nepřítomností zaměstnance, výpočet a zaúčtování mezd, vytvoření výstupní dokumentace a dokumentace po skončení roku, sestavení ročního zúčtování daně.

V kurzu jsme pro Vás připravili:

  • Učebnici
  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou
  • Sbírku příkladů zpracovanou naší firmou
  • Tiskopisy potřebné pro práci mzdové účetní
  • Sešit, propisku, tužku
  • Dokumenty pro zpracování mezd v programu Pohoda
  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení

Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list), vlastní notebook a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 3 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny:

Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.
Termín kurzu: 23. 01. 2021 - 18. 04. 2021
Čas: 13:30 - 18:30
Dny výuky: So, Ne - jen SUDÉ víkendy
Místo konání: Příbram
8 000 Kč
Přidat
Termín kurzu: 30. 01. 2021 - 25. 04. 2021
Čas: 13:30 - 18:30
Dny výuky: So, Ne - jen LICHÉ víkendy
Místo konání: Praha 3
7 700 Kč
Přidat
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah