Personalistika a mzdové účetnictví - RAMI Accounting

Title
Přejít na obsah
PERSONALISTIKA A MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Chceme Vás pozvat na náš kurz Personalistika a mzdové účetnictví, jež ocení jak začátečníci, tak i zkušenější matadoři, kteří si potřebují osvojit či prohloubit znalosti pracovněprávní problematiky. Kurz je navíc rozšířen o aktuální problematiku Ročního zúčtování daně za rok 2021 a Náhrad cestovních výdajů platných pro rok 2022.

Kurz obsahuje:

 1.   Pracovně-právní problematika:

  • 1.1. Pracovní poměr
 
a. Vznik pracovního poměru
b. Účastníci pracovního poměru
c. Pracovní smlouva, jmenování
d. Pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou
e. Zkušební doba
f. Skončení pracovního poměru – jednotlivé formy
g. Odstupné
h. Doručování písemností
              
  • 1.2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 
a. Dohoda o pracovní činnosti
b. Dohoda o provedení

  • 1.3. Pracovní doba

a. Délka pracovní doby
b. Druhy pracovních dob
c. Přestávky v práci
d. Práce přesčas
e. Noční práce
          
  • 1.4. Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání fyzických osob
 
a. Postup před vznikem pracovního poměru
b. Postup při vzniku pracovního poměru
c. Postup při trvání pracovního poměru
d. Postup po skončení roku
e. Postup při ukončení pracovního poměru
        
  • 1.5. Dovolená
 
a. Druhy dovolené
b. Výměra dovolené
c. Čerpání dovolené
d. Krácení dovolené
e. Náhrada mzdy za dovolenou
        
  • 1.6. Překážky v práci
 
a. Na straně zaměstnance    
b. Na straně zaměstnavatele
  
  • 1.7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  
2.    Mzda a odměňování

  • 2.1. Mzda
 
a. Minimální mzda
b. Zaručená mzda
c. Naturální mzda
d. Příplatky ke mzdě
e. Odměna za pracovní pohotovost
        
  • 2.2. Plat
 
a. Stanovení výše platu
b. Příplatky a odměny k platu
  
  • 2.3. Průměrný výdělek

  • 2.4. Výpočet mzdy (platu)

  • 2.5. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti (karanténě)
 
  • 2.6. Srážky ze mzdy (platu)
 
a. Druhy srážek
b. Okruh příjmů podléhající srážkám
c. Postup při provádění srážek

3.   Zdravotní a sociální pojištění         

  • 3.1. Zdravotní pojištění
 
a. Účastníci veřejného zdravotního pojištění
b. Volba zdravotní pojišťovny
c. Plátci pojistného
d. Vyměřovací základ, doplatky do minimálního vyměřovacího základu
e. Sazby pojistného
f.  Rozhodné období
g. Povinnosti zaměstnavatelů ke zdravotním pojišťovnám

  • 3.2. Pojistné na sociální zabezpečení
 
a. Plátci pojistného
b. Vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ
c. Sazby pojistného
d. Rozhodné období
e. Povinnosti zaměstnavatelů ke Správě sociálního zabezpečení

  • 3.3.  Nemocenské pojištění
 
a. Účastníci nemocenského pojištění
b. Vznik nároku na nemocenské dávky
c. Výpočet nemocenských dávek
d. Druhy nemocenských dávek
e. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

  • 3.4.  Důchodové pojištění
 
a. Vznik nároku na starobní důchod
b. Evidenční listy důchodového pojištění

4.   Daň z příjmů ze závislé činnosti, Roční zúčtování daně

  • 4.1. Daň z příjmů fyzických osob
 
a. Plátce a poplatník daně   
b. Předmět daně

  • 4.2.  Daň z příjmů ze závislé činnosti
 
a. Příjmy ze závislé činnosti
b. Příjmy, které nejsou předmětem daně
c. Příjmy osvobozené od daně
d. Zálohová a srážková daň
e. Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů
f. Slevy na dani, daňová zvýhodnění

  • 4.3. Roční zúčtování daně prováděné zaměstnavatelem
 
a. Nárok zaměstnanců na zpracování ročního zúčtování daně zaměstnavatelem
b. Žádost o roční zúčtování daně
c. Zpracování ročního zúčtování daně
    
  • 4.4.  Nová sazba daně z příjmů 23 %

5.    Náhrady cestovních výdajů
  
  • 5.1. Základní pojmy
 
  • 5.2. Nárok na cestovní náhrady
 
  • 5.3.  Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem v soukromém sektoru
 
a. Náhrady při tuzemské pracovní cestě
b. Náhrady při zahraniční pracovní cestě
  
  • 5.4. Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem ve veřejném sektoru

a. Náhrady při tuzemské pracovní cestě
b. Náhrady při zahraniční pracovní cestě
   
  • 5.5. Poskytnutí zálohy na pracovní cestu
 
  • 5.6.  Vyúčtování pracovní cesty
 
  • 5.7. Příklady a otázky na cestovní náhrady

V kurzu jsme pro Vás připravili:

Teoretický studijní materiál včetně příkladů a tiskopisů zpracovaný naší firmou

Způsob ukončení:

Po skončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu

Termíny:

V případě opětovného omezení pořádání prezenčních kurzů z důvodu COVID-19 bude kurz pořádán on-line v termínu 17.01. - 19. 01. 2022 od 09:00 do 16:00 hod.
Termín kurzu: 03. 01. 2022 - 05. 01. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: Seifertova 327, Praha 3
4 500 Kč
Přidat
Termín kurzu: 17. 01. 2022 - 19. 01. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: Farského 14, Plzeň
4 500 Kč
Přidat
Termín kurzu: 31. 01. 2022 - 02. 02. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: Tovární 11, Ostrava - Mariánské Hory
4 500 Kč
Přidat
Termín kurzu: 07. 02. 2022 - 09. 02. 2022
Čas: 09:00 - 16:00
Místo konání: B. Smetany 2719/1a, České Budějovice
4 500 Kč
Přidat
Připravíme Vás do praxe
.RAMI Accounting s.r.o.
Na Zvoničce 1014/32
140 00  PRAHA 4 - PODOLÍ

+420 728 781 041

2info@ramiaccounting.cz


(Adipiscing)
Návrat na obsah